आवास तथा भवनसंग सम्बन्धित विषयहरुमा छलफल

सहरी विकास मन्त्रालयमा आवास तथा भवनसंग सम्बन्धित विषयहरुमा मन्त्रालयका पदाधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ एवं सरोकारवाला व्यक्तित्वहरुसंगको नीतिगत विषयकाे छलफलमा